Assimilasie - wat is hierdie konsep?

INHOUDSOPGAWE:

Assimilasie - wat is hierdie konsep?
Assimilasie - wat is hierdie konsep?
Anonim

Die konsep van "assimilasie" kom gereeld by ons voor in die alledaagse lewe, en wanneer ons in spesifieke industriekennis gedompel is. Interessant genoeg kan die betekenis van hierdie term heeltemal anders wees, afhangende van die konteks van die gebruik daarvan. Die oorspronklike betekenis van die woord gaan terug na die Latynse "assimilatio", wat letterlik "assimilasie" beteken. Assimilasie is dus 'n sekere proses om enige strukture wat voorheen heterogeen was na 'n soortgelyke een te bring. Met verloop van tyd is die sonore woord deur verteenwoordigers van verskeie gebiede van die wetenskap gelyktydig geleen. Dit het gelei tot 'n vertakking van die definisies van dieselfde term. Kom ons kyk na die belangrikstes in die artikel.

assimilasie is
assimilasie is

In sosiologie

Miskien is dit die sin waarin die term die meeste gebruik word. En dit word dikwels so verstaan in alledaagse kontekste. Sosiologiese assimilasie is die invoering van 'n sosiale groep in 'n samelewing wat vreemd aan hom is. As gevolg van hierdie inleiding gaan die kulturele identiteit van hierdie groep verlore tesame met 'n duidelike selfidentifikasie. Hierdie konsep is ook nou verwant aan die navorsing van historici. Geskiedkundiges gebruik hierdie term in 'n sekere sin redelik na aan sosiologies. In die historiese wetenskap is assimilasie 'n proses van sosiale en kulturele vermenging van verskillende stamme. Die ontstaan van baie volke het byvoorbeeld plaasgevind as gevolg van die wedersydse integrasie van verskeie stamverenigings: die Galliërs en Franke as die voorgangers van die moderne Franse, die Visslane en die Westerse ooptes, wat die kern van die moderne Poolse etniese groep geword het., die Noordelikes, Dregovichi en ander Oos-Slawiese verenigings wat die grondslag van die Russiese volk gelê het. Voorbeelde van sulke samestellende dele kan gevind word in die geskiedenis van die oorgrote meerderheid etniese formasies op ons planeet.

assimilasie en dissimilasie
assimilasie en dissimilasie

In biologie

In die wetenskap van die struktuur van lewende materie word die ooreenstemmende prosesse anabolisme genoem - dit wil sê 'n stel prosesse waartydens verskeie eenvoudige stowwe in 'n komplekse lewende organisme ingesluit word

In sielkunde

Sielkundige assimilasie is ook penetrasie. Hier is egter 'n integrasie van nuwe kennis wat deur die individu ontvang word in die bestaande sisteem van wêreldbeskouing en gedragsnorme.

In taalkunde

Hierdie term is 'n fonologiese konsep watdie assimilasie van klanke van dieselfde tipe in die spraak wat gebruik word, aandui. So, byvoorbeeld, in Russies is dit maklik om die voorbeeld van die verlies van letters te volg wanneer die woorde uitgespreek word: hallo (v) stvute; trappe. Assimilasie in Engels word goed uitgedruk in die klanke wat voor die kombinasie "th" uitgespreek word. Vir 'n aantal Slawiese tale, insluitend Oekraïens, is 'n kenmerkende assimilasieproses die versagting van konsonante.

assimilasie in Engels
assimilasie in Engels

Assimilasie en dissimilasie

Dit is interessant dat daar in baie wetenskaplike dissiplines ook die konsep van die omgekeerde proses is – dissimilasie. Dus, in die taalkunde behels dit 'n geleidelike divergensie in die uitspraak van twee identiese klanke. In biologie, as assimilasie die insluiting van eenvoudige stowwe in komplekse organismes is, dan is dissimilasie (of katabolisme) die verval daarvan.

Aanbeveel: