Dialektiekkategorieë en hul kenmerke

INHOUDSOPGAWE:

Dialektiekkategorieë en hul kenmerke
Dialektiekkategorieë en hul kenmerke
Anonim

Wette en kategorieë van dialektiek - wat het hulle in gemeen?

Diegene wat filosofie studeer - ten minste in baie algemene terme, kan nie sonder iets soos "dialektiek" klaarkom nie. Daar word egter hoofsaaklik aandag gegee aan die universele wette daarvan. Ons sal praat oor wat die kategorieë van dialektiek is, en hoe dit verband hou met ander elemente van hierdie filosofiese teorie. Eerstens praat ons natuurlik nie van regswette nie, maar oor sekere verhoudings tussen konsepte, dinge en prosesse. Dit wil sê oor wat die interafhanklikheid van die elemente en verskynsels van 'n bepaalde sisteem kenmerk. As die wet die verhouding tussen entiteite is, dan is die kategorie die basiese konsep in dialektiek. As 'n reël druk dit hierdie entiteite self en die aard van die verhouding tussen hulle uit. Byvoorbeeld, verband, eiendom, teenoorgestelde, verskil, sprong - dit alles is kategorieë van dialektiek. Wette kan nie daarsonder geformuleer word nie.

Kategorieë van dialektiek
Kategorieë van dialektiek

Wat weerspieël hulle en wat verteenwoordig hulle?

Gewoonlik word die mees noodsaaklike terme uitgedruk in die kategorieë van dialektiek - tekens, verbande, eienskappe, verhoudings tussen dinge en prosesse - wat die belangrikste karakter het. Hulle is baie belangrik vir 'n persoon, maar hy begin hulle op 'n redelik hoë vlak van ontwikkeling besef. Mense spreek immers hul mening op baie maniere uit – insluitend klanke en beelde. Maar taal is die mees algemeen aanvaarde manier waardeur ons mekaar verstaan. Hoe meer ontwikkel die taal, hoe makliker is dit vir dit om die kategoriese vlak te bereik - dit wil sê die toestand van die hoogste graad van veralgemening. So wat is die kategorieë van dialektiek? Dit is die hoogste, mees algemene en universele vorme wat filosofiese denke ons kan voorsien. Hulle verskyn as gevolg van 'n spesiale epistemologiese proses - abstraksie. Dit bestaan uit die feit dat ons van sekere eienskappe van dinge afwyk, maar op ander fokus.

Wette en kategorieë van dialektiek
Wette en kategorieë van dialektiek

Wanneer ons iets in gemeen moet vind in verskeie voorwerpe, gooi ons weg waarin hulle verskil en kies waaraan hulle ooreenstem. Die kategorieë van dialektiek is die soeke en fiksasie van die mees algemene en belangrikste in objekte en prosesse. Byvoorbeeld, "materiaal" of "ideaal". Daarbenewens, as enige wetenskap sy eie konseptuele apparaat het, wat slegs op enige gebied van toepassing is, dan is hierdie konsepte so veralgemeen dat dit in verskillende spesialiteite gebruik kan word.

Hoofkategorieë van dialektiek

Die hoofkategorieë van dialektiek
Die hoofkategorieë van dialektiek

Natuurlik het hierdie terme verskyn en verander met die verloop van die menslike geskiedenis en die ontwikkeling van die teorie van kennis. Dit is die belangrikste ontologiese konsepte, soos "syn", "beweging", "tyd", "materie", "gees". Dit sluit ook kategorieë in wat die wette van ontwikkeling kenmerk - "spring", "teenstrydigheid", "negasie", "kwaliteit", "vorming", "hoeveelheid". Daarbenewens beskryf hulle sekere algemene eienskappe van dinge en prosesse, sowel as hul strukture - "oorsaak en gevolg", "algemeen, enkelvoud en spesiaal", "stelsel en element", "werklikheid en moontlikheid", "toeval en noodsaaklikheid" ensovoorts Verder. In 'n woord, ons het te doen met sekere logiese vorme wat 'n universele karakter het en ontwikkel het in die proses van menslike denke en die opbou van sekere ervaring. Hulle word ook verdeel in korrelatief en wesenlik. Die eerstes is onderling verbind en bestaan nie sonder mekaar nie. Byvoorbeeld, "inhoud" en "vorm". Selfs Aristoteles het opgemerk dat die een die ander veronderstel. Aansienlike kategorieë stel die noodsaaklike eienskappe van dinge vas, maar vertel ons niks van die verbande tussen hulle nie.

Aanbeveel: