Die teorie van verbruikersgedrag en sy interne strominge

INHOUDSOPGAWE:

Die teorie van verbruikersgedrag en sy interne strominge
Die teorie van verbruikersgedrag en sy interne strominge
Anonim

Die teorie van verbruikersgedrag is 'n onderwerp wat binne die raamwerk van ekonomiese wetenskap bestudeer word. Binne sy perke word die gedrag van die verbruiker in die toestande van markverhoudings oorweeg, en die meganismes van interaksie tussen vraag en behoeftes word ook bestudeer. Die dag-tot-dag besluite van spesifieke verbruikers is die basis vir die vorming van enige markaanvraag. Sulke besluite word gewoonlik gedikteer deur die begeerte om die maksimum te kry

verbruikersgedragteorie
verbruikersgedragteorie

opbrengs op goedere, nuttige effek, maak 'n winsgewende belegging en so aan. Eintlik is die eerste pogings om die verhouding tussen vraag en behoeftes te ontleed, in die 19de eeu aangewend deur verteenwoordigers van die ekonomiese leerstelling wat marginalisme genoem word. Die moderne teorie van verbruikersgedrag is gebou op die idee dat elke verbruiker sekere persoonlike voorkeure en smake het. En ook oor die feit dat hy deur die begroting (dit is sy eie inkomste) beperk word om sy eie smaak te bevredig. Vandag word die volgende twee hoofrigtings in die teorie van verbruikersgedrag onderskei: kardinaal en ordinaal.

Kardinalistiese teorie van verbruikersgedrag

Met ander woorde, kwantitatiewe teorie. Dit veronderstel die moontlikheid om die nut van goedere teoreties te meet, dit wil sê, hierdie teorie gaan uit van die feit dat dit moontlik is om een of ander presiese en spesifieke hoeveelheid nut te bepaal watverkry

teorieë van verbruikersgedrag
teorieë van verbruikersgedrag

onderwerp wanneer 'n goed verbruik word. Sodanige meetbaarheid van nut maak dit as gevolg daarvan moontlik om verskillende goedere volgens hierdie fundamentele eienskap te vergelyk. Ondersteuners van die benadering het 'n eenheid voorgestel om die nut van 'n produk te meet - util (van die Engelse woord "utility", wat letterlik nut beteken). Die kardinale teorie van verbruikersgedrag verteenwoordig 'n geleentheid vir die verbruiker om die vlak van nut van 'n bepaalde bykomende element van die goed te meet. Terselfdertyd is hierdie bruikbaarheid altyd 'n subjektiewe aanwyser, aangesien die diversiteit van mense se smaak hul verskillende houding teenoor elke spesifieke goed impliseer.

Ordinalistiese teorie van verbruikersgedrag

Met ander woorde, orde-teorie. Hierdie benadering is gebaseer op die idee dat die verbruiker nie 'n numeriese meting kan maak van die hoeveelheid voordeel wat uit 'n bepaalde produk ontvang word nie, maar 'n hiërargie van goedere kan vergelyk en bou, afhangende van hul voorkeur op 'n gegewe oomblik en onder sekere omstandighede. Oor die algemeen is die moderne teorie van verbruikersgedrag gebaseer op die volgende basiese postulate:

kardinale teorie van verbruikersgedrag
kardinale teorie van verbruikersgedrag
  1. Onversadiging. Dit verwys na die feit dat die behoefte aan goedere konstant is en geen versadiging het nie. Mense sal altyd meer goed wil hê as wat hulle het. 'n Hoër waardering in die oë van die verbruiker sal toegeken word aan die produk wat meer voordele inhou.
  2. Vergelykbaarheid van voorkeure. Wanneer 'n besluit geneem word om 'n produk te koop of te weier om te koop, vorm die verbruiker altyd sy eie houding ten opsigte van die voordele wat die produk beloof. En, gebaseer op die noodsaaklikheid en rasionaliteit om hierdie voordeel vir 'n spesifieke bedrag te verkry, neem hy 'n besluit.
  3. Vervoervoorkeure. Wanneer 'n verbruiker besluit om 'n produk te koop, verskuif hy onvermydelik sy voorkeure van een produk na 'n ander.

Aanbeveel: